Adresas: 
J. Janonio g. 5, Šiauliai
Tel.: 41-523916

El. paštas: 
gluosnis@splius.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.gluosnis.mir.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Šiaulių m. sav.
Ugdymo programos
  • Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos programa ,,Verinėlis“.
  • Klaipėdos universiteto ,,Vaikų asmenybės ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“.
  • Ankstyvojo ugdymo vadovas.
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
  • Tarptautinė prpgrama ‚,Zipio draugai“.
  • Etninio ugdymo gairės ,,Po tėviškės dangum“.
  • J. Bakūnaitės ,,Auginu gyvybės medį“
  •  

Ugdymo veiklos kryptys, moduliai
Etnokultūros ugdymas per vaidybą, dailę, meną, muziką.
Brandumas mokyklai, naujiovių įgyvendinimas.
Ugdymo kokybė.
Vaikų gebėjimų įvertinimas.
Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
Literatūrinė-muzikinė.


Papildomas ugdymas
Dainavimo studija „Gluosniukas“